Tháng Năm 16, 2020

Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing

Để quản trị tốt một doanh nghiệp thì phải quản trị được tương lai của nó, mà muốn quản trị tương lai của nó thì phải quản trị thông tin. Cũng như vậy, chừng nào mà doanh nghiệp chưa quản trị tốt Xem thêm:  thiết kế để đạt hiệu quả phân phối và ảnh hưởng marketing  thông tin marketing thì nó không thể quản trị […]

Tháng Năm 16, 2020

Marketing căn bản hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing

Thông tin Marketing là một yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo Marketing có hiệu quả như một kết quả của xu hướng Marketing toàn quốc và quốc tế, chuyển từ nhu cầu của người mua Xem thêm:  Hệ thống marketing chiều dọc ( VMS ) là các kênh phân phối sang mong muốn của người mua, và chuyển từ cạnh tranh bằng giá […]

Tháng Năm 15, 2020

Hệ thống marketing chiều dọc ( VMS ) là các kênh phân phối

Hệ thống marketing chiều dọc ( VMS ) là các kênh phân phối có chương trình trọng tâm và quản lý chuyên nghiệp được thiết kế để đạt hiệu quả phân phối và ảnh hưởng marketing tối đa . Xem thêm:  Bài học thành công của các Tập đoàn doanh nghiệp lớn trên thế giới Các thành viên trong kênh có sự liên kết chặt […]

Tháng Năm 15, 2020

Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống Marketing khép kín

Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đang đi theo công thức: Quảng cáo -> Bán hàng -> Khách hàng. Tuy vậy, nhược điểm của hình thức Marketing này là không tận dụng được phản hồi tốt của khách hàng Xem thêm:  Bài học thành công của các Tập đoàn doanh nghiệp sau bán, lãng phí tài nguyên, tốn kém chi phí cho việc chạy […]

Tháng Năm 14, 2020

Bài học thành công của các Tập đoàn doanh nghiệp lớn trên thế giới

Bài học thành công của các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới đó là họ biết xây dựng cho mình một hệ thống Marketing & Bán hàng bài bản, đồng thời biết vận hành nó để đảm bảo hoạt động Xem thêm:  Xây dựng hệ thống Marketing và bán hàng là hoạt động này liên tục đem về những nguồn thu dồi dào, […]

Tháng Năm 14, 2020

Các thành viên trong kênh có sự liên kết chặt chẽ với nhau và hoạt động

Các thành viên trong kênh có sự liên kết chặt chẽ với nhau và hoạt động như một thể thống nhất. VMS xuất hiện nhằm kiểm soát hoạt động mua bán của toàn bộ các thành viên kênh, Xem thêm:  Xây dựng hệ thống Marketing và bán hàng là hoạt động xoá bỏ những công việc trùng lặp. Tại các nước phát triển, các VMS […]

Tháng Năm 14, 2020

Xây dựng hệ thống Marketing và bán hàng là hoạt động cốt lõi quyết định

Xây dựng hệ thống Marketing và bán hàng là hoạt động cốt lõi quyết định sự sống còn và phát triển của bất kì doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, việc tìm kiếm, thu hút, giữ chân và phát triển khách hàng Xem thêm:  Dịch vụ SEO hay bất kỳ dịch vụ trong lĩnh vực không còn là điều dễ dàng, đặc biệt trong thời kì […]

Tháng Năm 14, 2020

Hệ thống thông tin marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp

Điều quan trọng trong quản trị một doanh nghiệp là quản trị được tương lai của doanh nghiệp đó, mà muốn quản trị được tương lai đó thì phải quản trị tốt luồng thông tin vào ra doanh nghiệp. Xem thêm:  Dịch vụ SEO hay bất kỳ dịch vụ trong lĩnh vực  Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp phải đối […]

Tháng Năm 13, 2020

Dịch vụ SEO hay bất kỳ dịch vụ trong lĩnh vực nào cũng cần có một quy trình

Dịch vụ SEO hay bất kỳ dịch vụ trong lĩnh vực nào cũng cần có một quy trình thực hiện. Đối với dịch vụ SEO, quy trình thực hiện không quá phức tạp nhưng mỗi giai đoạn cần thực hiện chau chuốt, Xem thêm:  Rất nhiều doanh nghiệp tạo ra content chỉ vì lý do chuẩn SEO cẩn thận và người thực hiện cần am […]

Tháng Năm 13, 2020

Rất nhiều doanh nghiệp tạo ra content chỉ vì lý do chuẩn SEO

Rất nhiều doanh nghiệp tạo ra content chỉ vì lý do chuẩn SEO, muốn đưa bài viết của mình được lên top bằng các kỹ thuật khác nhau. Nhưng, hãy nhớ, người đọc mới là người quyết định xem bài viết Xem thêm:  theo chiều dọc là một trong những thuật chuẩn SEO đó có hiệu quả hay không. Vì thế, hãy tạo ra những […]